Kateřina Bolechová

Ahoj vítám Vás na svých stránkách

Akce

PROTIMLUV FEST

14. - 16.10. 2009 OSTRAVA
Protimluv.fest | 3. ročník mezinárodní literární přehlídky | 14.–16. 10. 2009

Středa 14. října

17.00 / Dům knihy LIBREX:

Zahájení festivalu: Michael March (USA)

Zahájení festivalu: Michael March (USA)

Michael March se narodil v roce 1946 v New Yorku. V sedmdesátých letech odešel do Evropy, nejdříve do Paříže a poté se usadil v Londýně. V roce 1980 uspořádal v Keats House literární festival. „Chtěl jsem, aby spisovatele a básníky bylo víc vidět,“ říká. Tato vize ho přivedla i do Prahy, kde působí od počátku devadesátých let a je ředitelem Festivalu spisovatelů Praha. Vydal pět básnických sbírek Goya, Když tančila, Mizení, Jen slib a Cesta zpátky. Aktivity Michaela Marche jsou značné šíře, především však je básníkem a intelektuálem, v neposlední řadě je profesorem poezie na New York University.

19.00 / Knihkupectví Academia:

Peter Pištanek (SK)

Peter Pišťanek se narodil v roce 1960 v Bratislavě, po gymnáziu vystřídal několik dělnických zaměstnání, studoval na Vysoké škole múzických umění (obor dramaturgie a scénáristika) v Bratislavě, pracoval v reklamě a v internetovém deníku www.inzine.sk, nyní se věnuje marketingu. V televizi Luna měl vlastní talkshow Marná sláva, ve Slovenské televizi spoluuváděl s Milanem Markovičem pořad MM Show, nyní už čtvrtou sezonu se Soňou Müllerovou moderuje sobotní dopoledník Esprit ve Slovenském rozhlasu. Je autorem deseti knih, plus spoluautorem dalších dvou. V České republice mu zatím vyšla sbírka povídek Muzika (Kniha Zlín 2008) a Rivers of Babylon (Kniha Zlín, 2009). Jeho díla vyšla v chorvatském a anglickém překladu, připravuje se francouzský a turecký překlad. Na námět novely Muzika natočil stejnojmenný film režisér Juraj Nvota, s Janem Budařem v jedné z hlavních rolí. Momentálně Peter Pišťanek pracuje na sérii kapesních průvodců po světech různých jakostních destilátů. S jeho publicistikou se lze setkat především v internetovém deníku www.inland.sk.

Harcos Bálint (HU)

Bálint Harcos se narodil v roce 1976 v Budapešti. Absolvoval Filozofickou fakultu Budapešťské Univerzity ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem). Jeho texty jsou především v řadách jeho vrstevníků přijímány rozpačitě. Jeden z mladých kritiků dokonce vyzval autora k definitivní odmlce a čtenáře ke střelbě na autora. První básnickou knihu vydal pod názvem Sebrané dílo Bálinta Harcose (2002). Za prózu Naivní Rostlina (Ulpius-Ház, Budapest, 2006) obdržel cenu za prozaickou prvotinu roku, záhy byla přeložena do němčiny (Naive Pflanze, 2008).

Čtvrtek 15. října

17.00 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Ondřej Slabý uvádí básníky časopisu Weles

Ondřej Slabý se narodil 15. 6. 1981 v Brně, kde také žije a pracuje jako molekulární biolog v onkologickém výzkumu. Počítá se k volnému sdružení básníků označovanému Královopolský okruh. Vydal básnické sbírky Nenasytné sítě (Petrov, 2004) a Holobyt (Weles, 2009). Zabývá se také výtvarnou fotografií. Své práce prezentoval na několika samostatných výstavách a jako knižní ilustrace. Od roku 2007 je šéfredaktorem literární revue Weles.

17.30 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Norbert Holub se narodil 7. dubna 1966 v Jihlavě. Pracuje jako lékař ve Fakultní nemocnici v Brně. Knižně vydal básnické sbírky: Zrcadlo pod jevištěm (1989), Muž vymýšlející vejce (1990), ? (s Luďkem Navarou, 1995), Cizí sonety (1996), Úplně úzké úly (1999), Suché sochy stínů (2004), Status idem (2007). Je redaktorem literární revue Weles. Překládá z několika jazyků (J. Brodskij, V. Vysockij, R. Wojazcek aj.). Střídavě propracovává dlouhodobé projekty Osobní spis (básně vepisované do autentických dotazníků) a Bláznící básníci (psychopatologie v životě a díle slavných umělců).

18.00 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Petr Čichoň se narodil 23. 6. 1969 v Ostravě, redaktor (1991- 1998) literárních časopisů a nakladatelství Host, Votobia, Vetus Via. Od roku 1998 působí ve svém architektonickém atelieru v Brně. Bibliografie: CHILIA, 1995, VILLA DIABOLICA, 1998, součástí knihy je CD, PRUSKÉ BALADY /PREUSSISCHE BALLADEN 2006, součástí knihy je CD. Doprovází se na kytarovou loutnu a své básně deklamuje v češtině a v němčině. www.petrcichon.atlasweb.cz

19.00 / Dům umění v Ostravě:

Generátor X: Nové kódexy – textová strategie Petera Šuleje (SK) a Michala Habaje (SK)

Peter Šulej se narodil v roce 1967 v Banské Bystrici. Dosud mu vyšly následující básnické sbírky: experimentální trilogie Porno (1994), Kult (1996), Pop (1998) a tzv. Modrá trilogie – Návrat veľkého romantika (2001), Archetypálne leto (2003) a Koniec modrého obdobia (2008).Je spoluautorem projektu Generator X: Hmlovina (1999) a autorem dvou sbírek sci-fi povídek Misia (1995) a Elektronik Café (2001). V roce 2003 mu v katovickém nakladatelství Ars Cameralis vyšel výbor z poezie pod názvem Wierzse. Letos mu vyšel román História. Je spoluautorem dvou tanečních představení: Love In Bilingual Motion (námět, texty 2004) a Anjel 2 (koncept, texty, 2008). Jeho poezie byla přeložena do většiny evropských jazyků a zazněla na mnoha mezinárodních fórech. Je zakladatelem vydavatelství Drewo a srd, šéfredaktorem kulturního čtvrtletníku o současném umění Vlna a co-dramaturgem festivalu poezie Ars Poetica. Žije v Bratislavě.

Michal Habaj se narodil v roce 1974 v Bratislavě, je básník a literární vědec. Vystudoval slovenský jazyk a literaturu na Univerzitě Komenského v Bratislavě, dizertační práci obhájil v Ústavu slovenské literatury SAV, kde rovněž pracuje. Je autorem literárněhistorické monografie Druhá moderna (2005), za kterou získal cenu SAV. Vydal básnické sbírky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000) a Básne pre mŕtve dievčatá (2004). Pod pseudonymem Anna Snegina vydal sbírky poezie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009). Je spoluautorem básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a spoluautorem textů tanečního představení Love in Bilingual Motion (2004). Zúčastnil se projektu The European Constitution in Verse (Brussels, 2009).

Pátek 16. října

18.00 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Petr Štengl uvádí básníky časopisu Psí víno – Antonín Mareš, Jan Těsnohlídek, Ondřej Buddeus, Kateřina Bolechová

Petr Štengl se narodil 9. října 1960 v Praze, kde také žije. Vyučen tiskařem. Básník, prozaik, vydavatel. Publikuje časopisecky. Roku 2005 mu v edici Psího vína Stůl vyšla sbírka Co říkal Zouplna. Od r. 2006 je šéfredaktorem časopisu pro současnou poezii Psí víno. V září 2009 vydává první dvě básnické sbírky ve svém nakladatelství.

18.30 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Jan Těsnohlídek ml. se narodil 11. dubna 1987 v Havlíčkově Brodě. Po střední škole pracoval rok v knihkupectví. V r. 2007 se přesouvá do Prahy. Od r. 2008 je členem redační rady Psího vína. Publikuje časopisecky a na internetu. V r. 2009 vyšla jeho prvotina Násilí bez předsudků - nejprve jako příloha časopisu PV 48, poté jako samostatná sbírka v edici Pop v nakladatelství Petr Štengl.

18.40 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Ondřej Buddeus se narodil 15. ledna 1984 v Praze. Na FF UK dokončil studia překladatelství – němčinu (v r. 2009 vyšla v jeho překladu v nakl. Academia kniha Theodora Herzla Židovský stát: Pokus o moderní řešení židovské otázky) a dokončuje norskou filologii. Své texty publikuje časopisecky a na internetu. Je členem redakční rady v Psím Víně a atemporevue.cz.

19.00 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Kateřina Bolechová se narodila v roce 1966 v Českých Budějovicích, v roce 1994 získala jednu z hlavních cen literární soutěže Hořovice Václava Hraběte – kategorie próza. Publikuje časopisecky i na internetu. V roce 2007 jí vyšla v edici Stůl sbírka Rozsvícenou baterkou do pusy jako neprodejná příloha časopisu Psí víno, v téže edici jí vyjde další sbírka v prosinci 2009. Od roku 2000 se věnuje tvorbě koláží.

19.20 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Antonín Mareš se narodil v Boskovicích v roce 1951. V září 1968 emigroval do Německa. Studoval v Londýně a v Mnichově angličtinu, češtinu a ruštinu (1973-1978). Žije a pracuje (Mareš GmbH) v Mnichově. Autor, výtvarník, překladatel. V Německu publikoval texty Binci Minci, Neues Ulmer Theater, povídka, cena, Ulm (1971), Junge Ulmer Autoren, kniha, dva texty, Ulm (1972), Ein Schritt..., Handicap International, texty v katalogu výstavy Schwarzbuch, Mnichov (1999). V České republice mu vyšly např. sbírky Nix Verstehen, Vetus Via (1999), Boban, Psí Víno (2009), představen rovněž v antologii Vertikální nostalgie, olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti, Mokrá buchta, povídka, Votobia (2002), jeho texty vyšly ve všech významných literárních periodikách. Podle jeho povídky Rialto byl natočen film v české a anglické verzi s názvem Die Geschichte des Wassermanns, režie Sabine Küper a Thomas Büsch (2005, cena za režii/kameru, festival dokumentárního filmu Brooklyn).

19.40 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Jan Vrak (Olomouc)

Jan Vrak (vlastním jménem Tomáš Koudela) se narodil 6. srpna 1967 v Karviné. Na přelomu 80. a 90. let minulého století působil jako redaktor v havířovské revue, posléze edici a nakonec nakladatelství M.U.K.L. V roce 1991 se podílel na založení olomouckého nakladatelství Votobia, jehož je dodnes spolumajitelem. Žije v Nákle u Olomouce. Vydal básnické sbírky Ostrava, M.U.K.L, 1990, a Boewulf, M.U.K.L., 1990, v nichž tematizuje životní pocit šedivosti, beztvarosti a bezvýchodnosti lidí ostravské aglomerace v době normalizace. Od poloviny 90. let píše prózu. Autor knih Obyčejné věci, 1998, Osm hlav, 2000, Pan Kamarád, 2001, Potom, 2003, Dokonalost nože, 2004, které vyšly v nakladatelství Votobia.

20.00 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Pavel Forman a Standa Toman

Neo-dada uskupení. Autoři sbírek O nemocném myslivcovi, edice Poezie, Votobia, 2001 a O nemocném srdéčkovi, edice Poezie, Votobia, 2004. Pavel Forman se narodil 11. listopadu 1977 v Bruntále, vystudoval učitelství výtvarné výchovy a němčiny na UP v Olomouci. Od roku 2002 žil v Berlíně, kde studoval na Humboldtově Universitě a Fakultě výtvarných umění. Nyní žije ve Vilniusu. Standa Toman se narodil 24. prosince 1970 v Kotli u Malé Morávky, vystudoval učitelství prvního stupně na UP Olomouc, žije v Bruntále.

Jerzy Franczak: Převlékárna, Protimluv, 2009

20.20 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Jerzy Franczak (Krakov, Polsko)

Jerzy Franczak se narodil v roce 1978, prozaik a esejista. Žije a pracuje v Krakově, kde přednáší na Fakultě Antropologie literatury a kulturních studií Jagellonské univerzity. Jeho hluboká znalost polské a světové, zejména francouzské a ruské literatury je prezentována nejen v teoretických studiích Rzecz o nierzeczywistości. Sartre – Gombrowicz – Nabokov (2002) a Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej (2007), ale promítá se také do jeho prózy, v níž můžeme najít množství zřetelných citací i zašifrovaných odkazů na polskou i světovou poezii a prózu. V nejprestižnějším polském nakladatelství (Wydawnictwo Literackie) mu právě vyšla nová kniha Nieludzka komedia - první část zamýšlené trilogie, jeho další variace na dantovské téma. Nakladatelství Protimluv vydává letos v českém překladu autorovu knihu Převlékárna (Przymierzalnia, 2008).

20.50 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Petr Vrchlabský (Ostrava)

Petr Vrchlabský se narodil v roce 1949 ve Zlíně v den výročí bitvy na Bílé Hoře. Od roku 1955 žije v Ostravě, vystřídal mnoho adres, jeho matka měla zálibu ve stěhování. Absolvoval Gymnázium Šmeralova; rok pobyl na Vysoké škole dopravní v Žilině, potom u lopaty ve Vítkovických železárnách a na koksovně. Vystudoval Právnickou fakultu UK Praha. Záliby v dějinách, architektuře, umění, historických a kulturních souvislostech. V letech 1995 až 2005 (do jejího zániku) člen ostravské výtvarné Skupiny 1742.

Přípěvky v Protimluvu někdy podepisuje jako Peter Kurowski z důvodu, aby to nevypadalo pořád fádně, že přispívá pod svým jménem do každého čísla revue. Pseudonym je odvozen od předků vévodů z Vrchlabí, kteří později přenesli své sídlo na Moravu, mj. do tvrze Kurovice u Holešova (z Vrchlabí na Kurowicích).

Z životopisu připravované knihy „S pamětí v zádech“, jež je součástí edičního plánu vydavatalství Protimluv pro rok 2010.

21.10 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Jakub Chrobák (Ostrava)

Jakub Chrobák se narodil v roce 1974 ve Vsetíně, vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Zde také dokončil doktorské studium a obhájil disertaci s názvem Raná tvorba Bohumila Hrabala. Dnes vyučuje literaturu na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se kritické reflexi současné literatury. Své kritiky a recenze publikuje v časopisech Aluze, Host, Protimluv, Tvar a také v časopise Texty, jehož je redaktorem. Verše publikuje od poloviny 90. let, v roce 2003 vydal sbírku Až dopiju, tak zaplatím (Vsetín, Dalibor Malina). V současnosti se připravuje k vydání druhá sbírka s názvem Adresy.

21.30 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Josef Straka (Praha)

Josef Straka se narodil v roce 1972 v Jablonci nad Nisou, žije v Praze. Básník, prozaik a psycholog. Publikoval v řadě nejen literárních časopisů: Host, Pandora, Tvar,Veronica, Věstník Společnosti Franze Kafky, Weles, Protimluv, Listy aj. Jeho texty byly přeloženy do polštiny, srbštiny, němčiny a angličtiny. Doposud vydal: a…jiné časy (G Tisk, Liberec, 1994), Proč. (edice Tvary, Tvar, Praha, 1995), Hotel Bristol (Medard-Cherm, Praha,2004), Město Mons (Cherm, Praha, 2005) a Kostel v mlze (Cherm, Praha, 2008).

21.40 / Antikvariát a klub s galerií Fiducia:

Marek Pražák (Ostrava)

Marek Pražák se narodil v roce 1966. Je znám jako básník, performer, hudebník, malíř, sochař, grafik, designer, filmař, scénograf. Žije v Ostravě, kde se také narodil. V roce 2002 vydal knihu Relace rádia hitů. Jeho texty byly publikovány v domácích (Host, Protimluv, Tvar, Obrácena strana měsíce aj.) i zahraničních literárních periodikách (Pobocza aj.), např. v překladech do němčiny, polštiny aj. jazyků. Svá autorská čtení často doplňuje vlastním hudebním doprovodem. V současné době se pokouší převést základní stavební jednotku básně - slovo - do čistě zvukové kompozice a dostává se do blízkosti experimentální poezie: "Zabývám se vnitřní rezonancí s pozitivními obsahy. Vyjímám z poezie slovo. Myšlenou a cítěnou poezii, prožívání psaného textu zvukem. Manifestaci citu zvukem bez berly slova. Neměli by básníci dnes, v poušti slov a významů, kdy každé zrnko je slovo, mlčet?"

22.30 / Bogota club

Klec (Ostrava)

O pochmurném orchestru Klec: V pochmurných dobách pochmurného roku 1986 povstal psychadelický pochmurný orchestr Klec! V těch dobách bylo leckdy tak pochmurno, že nebylo v hospodě ani na krok vidět a smrdělo to tam, jako by se pod stoly váleli mrtví a zauzení horníci, což není zcela vyloučeno, ale protože nebylo nic vidět, tak to s určitostí nevíme! Proto texty i hudba Klece odráží tuto nehostinnou a v pravdě pochmurně smrdutou dobu stejně, jako hospodské stěny vždy o výplatách odrážely létající krýgly vržené horníky prohrávajícími svůj výdělek v kostkách!

Klec hraje v původním pochmurném složení za bicími se zvláště pochmurným bubeníkem Bazilem Pavlicou. Na basu s chmurným  Klementem Juranem a zpěv a kytaru  chmuří jeho pochmurnost Klec Dlabaja.

23.30 / Bogota club

Vítrholc (Brno)

Brněnské sdružení výtvarníků, literátů a hudebníků po osmi číslech Almanachu Vítrholc vydalo s pomocí Pavla Valerinána Pohořelského (Valerian´s Future a Nesselsdorf) CD Vítrholc 100 (2004) - ukázky zde, na němž se nezpívá, ale kde členové Vítrholce (Karel, Kowo, Jaz Zdar a iKanias) všechny texty recitují. V roce 2008 se "kapela" rozrůstá o živého bubeníka Lukáše Kořínka (Zgarp) a bubeníka a recitátora Pajináče (ex Čokovoko, ex I Hate Polly a Debile Ants (nyní Fiat Eno) a Paní Kadrnošková). Kapela připravila nový program nazvaný I Hate Vítrholc a hraje v obsazení dvě kytary, bicí, sampler, zvony, gramofony a tři recitátoři. Vizuální stránku vystoupení podpořil Vj Dfx - klip Pomalu:

Vítrholc se měl jmenovat Vídrholc. Jeho zakladatelé vymysleli pro svou tvorbu poetiku „vegetativní lyriky“, tedy poezie, která ráda přežívá na okraji oficiální literatury, chová se jako nezničitelná amazonská vegetace - kde padne k zemi uříznutá větev, tam za chvíli raší keř nebo strom. První akce byla ples na Dolnici při příležitosti vydání prvního čísla Almanachu Vítrholc. Uskutečnil se zde jeden z prvních brněnských low-fi koncertů - kytara, bicí a recitace (poprvé tuto formu naplnily skupiny Domácí lékař a E - tedy tehdy nerozlučná dvojice Václavek, Ostřanský). Na dalším plese almanachu Vítrholc už se promítaly i amatérské filmy Vítrholce a jejich přátel, ke sdružení se přidali i výtvarníci a hlavně lidé mimo Brno - Nový Jičín, Hukvaldy, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava, Kopřivnice i z dalších koutů Moravy.

/ Bogota club

DJ Paroh (Ostrava)

Žádné komentáře
 
by Bassgooch