Kateřina Bolechová

Ahoj vítám Vás na svých stránkách

ARCHIVNÍ - zajímavosti ze starých časopisů a knih

Časopis Vesmír ročník XIV 1935-1936

Úryvky

***

Živé tělo zezelená. Icard doporučil pro rozeznání

skutečné a zdánlivé smrti vstřiknutí fluoresceinu

do žil. Je-li dosud oběh krevní, tělo zezelená jako

tráva již v několika minutách. Mrtvé tělo této

změny nejeví.

***

Příjici (syfilis) možno přenésti břitvou,

kartáčkem na zuby, ručníkem, atd.

Proto pozor v hotelích a hostincích !

***

Rudoši, žijící ve Spojených státech,

jsou jenom nepatrným zbytkem četných

kmenů, kteří žily mezi oběma oceány. Je

jich jen 350.000. Skoro polovina jich

žije ve státech Oklahoma a Arizona.

Američané se v posledních letech naučili

od kmene Čoktó užívati slovo  o k e h

(souhlas), bez kterého si mladého Američana

ani nelze představiti.

***

 

Máslo doporučují v Litvě jako mazadlo

pro auta. Mají ho tam mnoho, a ježto je

vývoz podvázán, hledí jim nahraditi

mazadlo z ciziny dovážené.

***

Ovčí vlna je nyní v Austrálii velmi

laciná. Aby zvýšili odbyt, dělají pokusy

míchati ji s pískem a této směsi užíti ke krytí

silnic. Vlněné silnice se prý velice osvědčují.

***

Mýdlo je pro civilisovaného člověka nepostradatelnou

denní potřebou. Ale jeho veliké rozšíření je teprve dílem

devatenáctého století. Dříve bylo výsadou bohatších vrstev,

neboť bylo drahé. Jeho výroba se také teprve v posledním

padesátiletí zdokonalila tak, že se ho může vyrobit

dosti pro všecky. V době Homérově myli se lidé bez mýdla

a bez něho též prali šaty a prádlo. Později užívalo se

„mýdlových kořínků“ některých rostlin, jako mydlice

(Saponaria), a výtažku z popelu dřeva, nebo přirozené

sody. Užívalo se též rozkládající se moči, v níž vznikal

uhličitan amonný. Ve starověkém Římě stály na ulicích

nádoby pro moč pasantů, kterou pak sbírali majitelé

prádelen. Prádelny byly na předměstích, neboť hanebně

páchly.

***

Ježek dá se podle Lissmanna (Arb.biol. Forschungsinst V.)

snadno ochočiti. Přiběhl na zapískání, naučil se

vyskakovati za potravou, naučil se rozeznávat zavolání

Greta od Max, Emil od Edward, podle zápachu poznal

boty autorovy, ale osobu jeho nenaučil se znáti.

Při hledání potravy je ježek veden pohyby předmětů,

vůní a zvukem, tedy opticky, chemicky i akusticky.

***

Chuť je u různých lidí různě vyvinuta,

Dr. Schrijner v Berlíně zkoumal 320 starších žáků

berlínských středních škol, zda-li dovedou rozeznati

chuť sladkou, kyselou, hořkou a slanou. Jenom 33,4 %

jich stanovili chuť správně, nejhůře rozpoznávali

chuť sladkou. Z 25 dospělých lidí 52 % činilo chyby.

Jeden žák nedovedl rozeznati chuť sladkou od kyselé,

což asi zdědil po otci, který to také nedovedl.

***

Vyražené zuby ihned zase do dásně vsazené

podle něm. zubolék. týdeníku mohou se

„ujmouti“, zarůstati a po léta dobře fungovati.

***

 

Kachny jsou velmi sympatičtí ptáci a rozhodně

urozenější než-li husy. Neboť španělský ceremoniel

nepřipouštěl husu na císařskou tabuli, ale

připouštěl kachnu. Proč však byla kachna

vybrána k tomu, aby se jejím jménem  označovaly

novinářské zprávy, jimž ani jejich pisatel nevěří,

je těžko říci, neboť kachna zase nevypadá tak

chytře, že by si mohla takové zprávy vymýšleti.

Kachna je pták přelétavý a také kachny novinářské

přeletují velmi rychle z jedněch novin do druhých,

ba daleko rychleji, než-li zprávy pravdivé.

Nedávno přeletovala z jedněch novin do druhých

zpráva, že slepí budou moci čísti, poněvadž budou

vnímati písmo přímo mozkem, bez zprostředkování

očí. Rozumí se, že je tato zpráva falešná.

 

 

 


Žádné komentáře
 
by Bassgooch